Recirkulationsanlæg NKB/C/D

Blandekammer
  

 

Vores centraler med blandefunktion kan leveres for luftmængde i området 1000 - 100.000 m3/h.
Recirkulationsaggregater med indblæsning og udsugning leveres med blandekammer som muliggør fuld recirkulation, 100% friskluft og variabel opblanding af friskluft og returluft.
 

Aggregat med:

  • Filtre
  • Udeluftsspjæld 
  • Blandespjæld
  • Eftervarmeflade
  • Ventilatorer