Løsninger og komponenter

 

Eksempel på standardkomponenter

-Regulering efter fast indblæsningstemperatur i sekvens med krydsvarmeveksler og vandvarmeflade
NKI program 100

- Spjældmotor (friskluft)
- Spjældmotor (udsugning)
- Spjældmotor (by-pass)
- Filtervagt (friskluft)
- Filtervagt (udsugning)
- Tilisningsvagt
- Kanaltemperaturføler
- Brandtermostat (indblsæning)
- Brandtermostat (udsugning
- Motorventil
- FrosttermostatDiverse tillæg

Regulering efter rumtemperatur
-NKI program 101
-Med rumtemperaturføler

Regulering efter rumtemperatur med køleflade for dir. ekspansion
-NKI program 102
-Med rumtemperaturføler

Regulering efter rumtemperatur med vandkøleflade
-NKI program 102
-med motorventil for køleflade
-Med rumtemperaturføler

Regulering efter VAV
-NKI program 104
-Med tryktransmitter i hovedkanal
-Med frekvensomformere på tillufts- og fraluftsventilator

Ovenstående med tillæg af
-CO2 føler
-Udekompenseringsføler
-Fugtregulering

Vi tilbyder opstartshjælp ved vore automatikleverancer, alternativt hvor muligheden byder sig kan vi levere et aggregat gennemtestet fra fabrik - en plug and play -model.